Masfed Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Web Sitesine Hoşgeldiniz.

EKSPERTİZ RAPORU

T.C. TİCARET BAKANLIĞI

İç Ticaret Genel Müdürlüğü

Sayı : E-16665189-439.04.04-00063581175

Konu : Ekspertiz Raporu

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğin “Ekspertiz raporu” başlıklı 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında, TSE hizmet yeterlilik belgesine sahip ekspertiz işletmesi bulunmayan illerde faaliyet gösteren işletmeler hariç olmak üzere, ikinci el otomobil veya arazi taşıtı satışı yapan işletme tarafından, satışın yapıldığı tarihten önceki üç gün içinde ekspertiz raporunun alınacağı; üçüncü fıkrasında, model yılına göre sekiz yaşın veya yüz altmış bin kilometrenin üzerindeki taşıtlar için ekspertiz raporu alınmasının zorunlu olmadığı; beşinci fıkrasında ise ekspertiz raporunun, ilgili standarda göre verilen TSE hizmet yeterlilik belgesi bulunan ekspertiz işletmeleri tarafından düzenleneceği hüküm altına alınmıştır. Bu çerçevede, işletmeler tarafından ikinci el otomobil veya arazi taşıtı satışının yapıldığı tarihten önceki üç gün içinde, model yılına göre sekiz yaşın veya yüz altmış bin kilometrenin altındaki ikinci el otomobiller ve arazi taşıtları için TSE hizmet yeterlilik belgesi bulunan ekspertiz işletmelerinden ekspertiz raporunun alınması zorunlu olup Bakanlığımız ile Türkiye Noterler Birliği arasında gerçekleştirilen veri paylaşımı entegrasyonuna istinaden işletmeler tarafından satıştan önce ekspertiz raporu alınıp alınmadığı bilgisi dahil taşıt satış bilgilerinin takibi sağlanabilmektedir. Bu kapsamda, mezkur Yönetmelik hükümleriyle işletmelere getirilen ve yukarıda ayrıntılı olarak yer verilen ekspertiz raporu alma yükümlülüklerinin eksiksiz yerine getirilmesini ve idari yaptırıma maruz kalınmamasını teminen, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden tüm işletmelerin, üyesi oldukları meslek odaları tarafından ivedilikle bilgilendirilmelerinin sağlanması hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Adem BAŞAR

Bakan a. İç Ticaret Genel Müdür V.