Masfed Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Web Sitesine Hoşgeldiniz.

BÜYÜK SORUN ÇÖZÜLDÜ!

Federasyonumuzun girişim ve uğraşları ile Adalet Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan “Gümrük vergilerinin eksik ödenmesi nedeniyle el konulan kara taşıtlarının sahiplerine iadesine ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik” 9 Mayıs 2017 tarih 30061 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. El konulan ithal araçlarla ilgili, ilk iktisabında ödenen ÖTV’nin %25’ini; soruşturmaya konu olmamış (el konulmamış) ithal araçlar için de ÖTV’nin %15’ini ödemek için son başvuru 31.07.2017 tarihinden önce info@masfed.com adresinden veya (0312) 215 36 26 / (0312) 398 22 22 numaralı telefonlardan gerekli bilgi ve destek alabilirsiniz. Yönetmeliğe linkten ulaşabilirsiniz. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/05/20170509-6.htm