Masfed Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Web Sitesine Hoşgeldiniz.

FAALİYET RAPORLARIMIZ

GİRİŞ 

Ülkemizde bulunan ikinci el otomotiv ticaret sektörü ile ilgili 20 derneğin katkıları ve katılımları ile 30/06/2010 tarihinde kurulan Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED), öncelikle Ülkemizin genel menfaatleri doğrultusunda üyelerimizin çalışmalarının kolaylaştırılması, mevzuat uygulamalarından kaynaklanan sorunlarının çözümlenmesi ve yerel yöneticilerin çalışmaları ile ilgili üyelerimizin taleplerinin değerlendirilmesi için çalışmalar yapmaktayız.

 Bu çalışmalarımızı yaparken genel ekonomik gelişmeler an be an takip edilmekte, Ülkemizde ve dünyada ortaya çıkan gelişmeler ve yapılan çalışmalar takip edilmekte ve üyelerimize duyurulmaktadır. Bu gelişmelerin ve çalışmaların sektörümüze olan etkileri araştırılmakta ve üyelerimizin de görüşleri alınarak gerekli girişimlerde bulunulmaktadır.

 Federasyonumuz sivil toplum kuruluşu olmanın verdiği güç ile çalışmalarına ara vermeden devam etmektedir. Örgütlü toplumu benimseyen ülkemizde artık ikinci el otomotiv alıp satan girişimcilerin de güçlü bir Kuruluşu bulunmaktadır. Bu kuruluşumuza destek veren değerli üyelerimize bu destekleri için Yönetim Kurulu olarak teşekkür ediyor, bu desteklerinin devamını diliyoruz.

 Federasyonumuz aktif çalışmaları nedeniyle, hemen hemen her kamu kurumu yöneticisi ve ilgili meslek kuruluşları tarafından tanınmakta ve sektörümüz ile ilgili görüşlerimiz alınmaktadır.

 Bu aşamaya gelen çalışmalarımızın ve Federasyonumuzun yaşatılması ve güçlendirilmesi en önemli amaçlarımız arasındadır.

 Tümüyle sizlerin eseri olan Federasyonumuz, İçişleri Bakanlığı’nın ilgili Genelgesi doğrultusunda tüm üyelerimizin yeni otomotiv ticaret merkezleri yapımı çalışmalarına destek vermekte ve bu çalışmaları takip etmektedir.

 Dünyadaki önemli gelişmeler

 Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkelerinde ortaya çıkan ayaklanmalar nedeniyle günümüzde de belirsizlikler devam etmektedir.

 2011 yılı, 2008 yılının ikinci yarısından itibaren başlayan dünya ekonomik krizinden kurtulmak için tüm dünya ülkelerinin önemli mücadeleler verdiği bir dönemin sonu olmuş ve dünya tam derin bir nefes alacak derken, Avrupa Birliği ülkelerinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılma tehlikesi olan yeni bir kriz ortaya çıkmıştır.

 2008 yılında ABD’de ortaya çıkan ekonomik kriz, Avrupa Birliği’nin ekonomisini olumsuz yönde etkileyen mali sorunların ve borç krizlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur.

 Batı ülkelerinde baş gösteren krizin ülkemize yansımasının bertaraf edilmesi ve kriz ortamının ülkemiz yararına fırsatlara dönüştürülmesini temin etmek için yapılacak yeni yasal düzenlemelerin geciktirilmeden uygulamaya konulması önem arz etmektedir.

 Avrupa Birliği ülkelerini adeta kasıp kavuran ve Avrupa para birliğinin durumunu ve geleceğini bile tehlikeye sokan yeni bir ekonomik kriz, tüm dünyayı olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Avrupa merkezli seyreden ekonomik belirsizlikler, Yunanistan, İtalya ve İspanya’da iktidarları düşürecek kadar etkili olmuştur.

 Artık Avrupa Birliği ülkelerinin derin bir borç krizine girdiği anlaşılmıştır. Avrupa ülkelerinin bu krizden kurtulması yıllar alabilecektir.

 İhracatımızın önemli bir kısmını Avrupa Birliği ülkelerine yaptığımız için bu ülkelerde oluşacak talep daralması, ülkemizi de olumsuz bir şekilde etkileyecektir.

 Bunun yanında krizlerin fırsata dönüştürülmesi imkanı da unutulmamalıdır. Bu kapsamda Ülkemizdeki küçük ve orta ölçekli firmalarımız pek çok Avrupa ülkesinde faaliyet gösteren şirketleri satın almaktadır.

 Bu konuda KOBİ’lerimizin danışmanlık masraflarına Ülkemizce destek olunmaktadır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken çok önemli bir konu vardır: Modası geçmiş üretim yapan, teknolojisi geri olan ve rekabet gücü olmayan alanlardaki firmaların alınmaması için dikkatle değerlendirmeler yapılmalıdır.

 Otomotiv Sektörü ile ilgili genel bilgiler

 2014 YILI BEKLENTİLERİ

 Otomotiv sektörünün Ülkemiz ekonomisinde oluşturduğu katma değerin artarak sürdürülebilmesi, uluslararası alanda üretim ve rekabet gücümüzün artması ve devamlılığının sağlanması için gerekli çalışmaları, kamu ve meslek kuruluşlarının değerli temsilcileri ile ortaklaşa yapmaktayız.

 Bu çalışmalarımız, Hükümet Üyeleri ve kamu kurumlarının üst düzey yöneticileri tarafından Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantılarında, Türkiye Otomotiv Sektörü Strateji Planı çalışmalarında ve sektör ile ilgili çalışmalarda değerlendirilmektedir.

Bu çalışmalarda emeği geçen Sayın Bakanlarımıza, TOBB Başkanına, TİM Başkanına, OSD Başkanına, OYDER Başkanına ve ODD Başkanına ve tüm kişilere ve kuruluş temsilcilerine şükranlarımızı sunuyoruz ve bu değerli çalışmalarının devamını diliyoruz.

 Gelişen ve değişen dünyamızda bütün ülkelerin ekonomik, ticari ve sosyal faaliyetleri ve mevzuat düzenlemeleri birbirlerine benzemek durumunda kalmaktadır.

 Bu bakımdan dünyayı tek bir ülke gibi düşünmeliyiz. Ülkemizdeki yasal ve yapısal düzenlemeler de gelişmiş dünya ülkelerindeki uygulamalara benzemeli ve zaman zaman da bu uygulamalara örnek olmalıdır.

 Otomotiv Sektörü İle İlgili Özet Bilgi:

 Türkiye ekonomisinde önemli bir ağırlığa ulaşmış olan otomotiv sektörü, istihdamda, üretimde ve ihracatta kendisini kanıtlamış ve ihracatta da birinci sıraya oturmuştur.

 Sektörde ana sanayiciler, yan sanayiciler, yetkili satıcılar, ithalatçılar, distribütörler, ikinci el ticaret yapanlar bir bütünün parçası olarak değerlendirilmekte ve hep beraber ülkemizin kalkınmasına ve gelişmesine hizmet etmektedir.

 Otomotiv sektörü, 15 ana sanayici, yaklaşık 1200 yan sanayici, 1300 yetkili satıcı, 45 distribütör ve yaklaşık 65.000 ikinci el ticareti yapan ikinci el motorlu araç satıcıları sektör mensupları ile özellikle son yıllarda önemli başarılar sağlamış ve hem ülkemizin ekonomik canlanmasına önemli katkılarda bulunmuş, hem de uluslar arası alanda önemli bir rekabet gücüne ulaşmıştır.

 Sıfır km. Araçlar:

 Trafiğe kayıtlı araç sayısı Aralık ayı sonu itibarıyla 17 939 447 oldu
Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 17 939 447 adet taşıtın %51,8’ini otomobil, %16,3’ünü kamyonet, %15,2’sini motosiklet, %8,7’sini traktör, %4,2’sini kamyon, %2,4’ünü minibüs, %1,2’sini otobüs, %0,2’sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

 Aralık ayında 81 911 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı
Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 81 911 taşıt içinde otomobil %63,8 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla %12 ile kamyonet, %9,4 ile motosiklet, %8,6 ile traktör takip etti. Taşıtların %6,2’sini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %13,8 azaldı
Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Kasım ayına göre %13,8 azaldı. Bu azalış otomobilde %13,7, minibüste %7,8, otobüste %27,3, kamyonette %14,3, kamyonda %11,5, motosiklette %32,3 olarak gerçekleşti. Özel amaçlı taşıtlarda %52,3, traktörde ise %19,3 artış oldu. 
Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre %13,5 arttı
Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında %13,5 artış gerçekleşti. Bu artış otomobilde %23, minibüste %43,3, kamyonda %26,2, özel amaçlı taşıtlarda %14,5, traktörde %44,4 oldu. Otobüste %39,7, kamyonette %21,4, motosiklette %0,7 azalış oldu.

Trafikteki toplam taşıt sayısı Ocak – Aralık döneminde 906 034 adet arttı
Ocak-Aralık döneminde 1 131 390 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 225 356 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 906 034 adet arttı.

Aralık ayında 469 334 adet taşıtın devri yapıldı
Devri(1) yapılan toplam 469 334 taşıt içinde otomobil %66,7 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla %17,6 ile kamyonet, %4,3 ile traktör, %3,9 ile kamyon takip etti. Aralık ayında devri yapılan taşıtların %7,5’ini ise minibüs, otobüs, motosiklet ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Böylece, 2013 yılı Ocak-Aralık döneminde toplam 5 073 592 adet taşıtın devri yapılmış oldu.
 
Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 9 283 923 adet otomobilin %41,5’i LPG’li, %31,1’i benzinli, %26,9’u dizel yakıtlıdır. Yakıt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oranı ise %0,5’tir.
Trafiğe en fazla 1501-1600 motor silindir hacimli otomobillerin kaydı yapıldı
Ocak-Aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan 654 905 adet otomobilin %38,3’ü 1501-1600, %20,5’i 1300 ve altı, %17,3’ü 1401-1500, %16,7’si 1301-1400, %5,3’ü 1601-2000, %1,6’sı 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir. Motor silindir hacmi bilinmeyen otomobillerin oranı ise %0,2’dir.
Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin markalara göre dağılımına bakıldığında;

 52 277 adet otomobilin %13,3’ünün Renault, %11,9’unun Volkswagen, %9’unun Ford, %8,5’inin Opel, %7,5’inin Hyundai, %6,7’sinin Fiat, %6,4’ünün Toyota, %4,3’ünün Dacia, %3,8’inin BMW, %3,5’inin Peugeot olduğu, %25,2’sinin ise diğer markalardan oluştuğu görüldü.
Trafiğe kayıtlı taşıtların ortalama yaşı 12,3 olarak hesaplandı
Türkiye’de 2013 yılı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 17 939 447 motorlu kara taşıtı için ortalama yaş 12,3 olarak hesaplandı. Ortalama yaş otomobillerde 11,8, minibüslerde 11,9, otobüslerde 10,9, kamyonetlerde 8,8, kamyonlarda 14,2, motosikletlerde 11,5, özel amaçlı taşıtlarda 14,2 ve traktörlerde 22,7’dir. 2013 yıl sonu itibarıyla otomobillerin yaş grubuna göre dağılımına bakıldığında, toplam otomobillerin %33,4’ünün 0-5 yaş arası, %17,6’sının ise 21 yaş ve üzeri otomobillerden oluştuğu tespit edildi.

 İkinci El Araç Satışları:

 Mayıs 2010 öncesi yılda ortalama 2 milyon 350 bin ikinci el araç satışı gerçekleştirilirken bu sayı 2013 yılı sonu itibarıyla 5 milyona ulaşmıştır.

 Aralık ayında 469 334 adet taşıtın devri yapıldı
2013 Aralık ayında ikinci el satışı yapılan toplam 469 334 taşıt içinde otomobil % 66,7 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla % 17,6 ile kamyonet, % 4,3 ile traktör, % 3,9 ile kamyon takip etti. Aralık ayında devri yapılan taşıtların % 7,5’ini ise minibüs, otobüs, motosiklet ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

 Böylece, 2013 yılı Ocak-Aralık döneminde toplam 5 073 592 adet taşıtın ikinci el satışı yapılmış oldu.

Aylara Göre ikinci el satışı Yapılan Motorlu Kara Taşıtları Sayısı, 2013 – 2014   
         
 YılAy  Toplam  Otomobil Minibüs Otobüs Kamyonet Kamyon (2) Traktör 
YearMonth    Total      Car Minibus    Bus Small truck Truck(2) Tractor 
          
2013Ocak-January  371 120  251 952  8 815  4 679  64 090  12 912  15 177 
2013Şubat-February  383 134  258 638  9 737  4 898  66 295  13 438  14 717 
2013Mart-March  418 896  279 918  10 208  5 220  72 077  14 917 
2013Nisan-April  436 061  288 686  10 633  5 482  75 970  15 538  15 363
2013Mayıs-May  430 903  280 979  9 666  5 169  74 472  15 418  15 124
2013Haziran-June  392 364  257 954  9 269  5 133  65 564  13 371  13 083
2013Temmuz-July  446 922  299 654  10 716  5 794  70 011  12 838 
2013Ağustos-August  379 679  256 404  10 475  4 739  59 667  10 758  12 632
2013Eylül-September  478 209  320 588  15 845  6 716  76 523  13 943  27 367
2013Ekim-October  391 844  266 102  10 781  4 258  65 244  11 768  18 205
2013Kasım-November  475 126  319 482  12 606  4 852  79 665  16 437  20 579
2013Aralık-December  469 334  313 079  12 547  5 254  82 705  18 252  16 928
2014Ocak-January  410 339  280 228  10 009  3 874  68 586  13 457  17 541
         

 Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Tarafından

 2011 – 2014 Döneminde yapılan çalışmalar:

 A – TOBB Türkiye Otomotiv Ticaret Meclisi Çalışmaları

 Motorlu Araç Satıcıları Federasyonumuz tarafından TOBB Türkiye Otomotiv Ticaret Meclisinin aylık çalışmalarına devamlı olarak iştirak edilmekte ve gerekli katkılar yapılmaktadır.

 Bu dönemde, Meclisin Çoğunlukla İstanbul’da ve zaman zaman da Ankara’da yapılan çalışmalara iştirak edilmiştir.

 Meclis çalışmalarında sektör sorunları, çözüm önerileri ve bu sorunlarımızın çözümü ile ilgili yapılacak girişimlerimiz belirlenmekte ve en üst düzeyde girişimlerde bulunulmaktadır.

 Bu çalışmalarımız, Hükümet Üyeleri ve kamu kurumlarının üst düzey yöneticileri tarafından Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantılarında, Türkiye Otomotiv Sektörü Strateji Planı çalışmalarında ve sektör ile ilgili çalışmalarda değerlendirilmektedir.

 Bu dönemde TOBB Türkiye Otomotiv Ticaret Meclisi ile birlikte Yapılan çalışmalardan bazılarını aşağıda sunuyoruz:

 17 Nisan 2012

 İkinci el araç satışı ve alımlarında karşılaşılan sorunlar ve öneriler ile ilgili olarak 17 Nisan 2012 günü,

 İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Uygulama ve Denetleme Daire Başkanı Sayın Dr. Yüksel ÇELİK ile saat 11.00’de görüşülmüştür.

  1. Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürü Sayın Dr. Ahmet GENÇ ile saat 14.30’da görüşülmüştür.
  2. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Sayın Prof. Dr. Ersan ASLAN ile saat 17.30’da görüşülmüştür.

 Bu görüşmelere, Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Aydın Erkoç, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Otomotiv Ticaret Meclisi Başkan Yardımcısı Sayın Mustafa Karayılan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Otomotiv Ticaret Meclisi Üyesi Sayın Enver TAÇBAŞ, Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Ekonomi Danışmanı Sayın Mustafa METİN ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Uzman Yardımcısı Sayın Ezgi Soğancı katılmışlardır.

 Bu görüşmeler ile ilgili bilgiler aşağıda özetlenmiştir:

1. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Uygulama ve Denetleme Daire Başkanı Sayın Dr. Yüksel ÇELİK ile yapılan görüşme ile ilgili bilgiler:

 Hatalı evraklar ile yapılan işlemler nedeniyle ikinci el araç satıcılarının suçlanmalarının önlenmesi,

 Ruhsatlarda binek araçlarda 5 koltuk yazıyor. Muayenede 4 koltuk yazmaktadır. Bu işlemlerde uyumun sağlanması,

 ASBİS konusunda Maliye Bakanlığı ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ortak çalışmalar yapmaktadır.

 Bankaların araçlar üzerine koymuş oldukları rehinler ile ilgili müzakereler yapılmıştır.

 Ruhsatların tek parça olması ile ilgili müzakereler yapılmıştır. Bu konuda çalışmaların devam ettiği belirtilmiştir.

 Ruhsatlardan motor numarasının kaldırılıp şasi numarası ile yetinilmesi müzakere edilmiştir.

 Mevzuatta pertin tanımının yapılması konusu müzakere edilmiştir. Sigorta sisteminde kullanılabilecek ve kullanılamayacak araçların tanımındaki sıkıntıların giderilmesi için çalışmaların yapıldığı belirtilmiştir.

 Trafik belgelerinin kaldırılıp tescil belgesinin yeterli olması konuları müzakere edilmiştir. Böyle bir uygulamada bayi geçici tescil belgesini 30 gün süreyle verebilecektir.

 Galerilere vekalet vermiş ve akibeti belli olmayan satışlarda sorunlar vardır. Bu nedenle noterde satışı yapılmayıp, el senediyle satılan araçlarda sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle noter satışı olmalı ve takip edilmelidir.

 Geçici plaka konusunda yapılacak çalışmalara Emniyet Genel Müdürlüğü olarak destek verilecektir.

 Site yöneticilerinin araç alımları ile ilgili olarak, tüzel kişilik olmaları gereklidir. Konu araştırılacaktır. Bunun için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na gidilmelidir.

 İthal araçlar için teknik belgenin kaybedilmesi durumunda zayiinden belgesinin düzenlenebilmesi için Emniyet Genel Müdürlüğü’ne yazı yazılması kararlaştırıldı.

 Model yılı ile ilgili olarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bir tebliğ yayınlanmıştır. Bu konudaki talepler hakkında bu bakanlık ile görüşülmesi gereklidir.

 2.Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürü Sayın Dr. Ahmet GENÇ ile yapılan görüşme yapılan görüşme ile ilgili bilgiler:

 Sigorta primleri plakaya göre değil, alıcının adresine göre takip edilmesi konusu görüşüldü. Ayrıca satışlarda sigorta primlerinin iade edilmesi, sigorta poliçesine km. yazılması konuları müzakere edilmiştir.

 İkinci el araç satışlarında güvenin sağlanması konusu çok önemli. Bu yapıldığı takdirde önemli mesafe alınır.

 İkinci el araçların mesleki faaliyetleri için sigorta yapılması konusunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından kanun veya Bakanlar Kurulu Kararı çalışması yapılması görüşüldü.

 Pert araçların TRAMER kayıtlarına girmesi halinde pert olarak kabul edilmesi gibi bir karar alınmalıdır.

 Aracın üretim bilgileri ile tescil bilgileri aynı olmalıdır.

 3. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Sayın Prof. Dr. Ersan ASLAN ile yapılan görüşme ile ilgili bilgiler:

 Sektör ile ilgili genel durum, sorunlar ve öneriler müzakere edilmiş ve ithal araçlar ile ilgili taleplerimiz aktarılmıştır.

 2  Mart 2012 de

 Federasyon Merkezinde yemekli Basın toplantısı yapılmıştır. Basın Toplantısına, Federasyon Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ekrem Şimşek ve Başkan Yardımcıları Sayın Aydın Erkoç ve Sayın Numan Palta, basın mensuplarından ise Zaman Gazetesi, Türkiye Gazetesi, Anadolu Ajansı, İhlas Haber Ajansı, Cihan Haber Ajansı ve Kon TV mensupları katılmışlardır.

 Bu basın toplantısında ikinci el motorlu araç alım ve satımı ile ilgili sorunlar ve öneriler ile ilgili bir basın bülteni yayımlanmıştır. Bu basın bülteni basında önemli derecede yankı bulmuş ve bunun ardından Federasyon Başkanı bazı televizyon programlarına davet edilmiştir.

 6 Mart 2012 de

 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğünden Organize, Perakende ve Ticaret Dairesi Başkanı Sayın Adem Başar, Şube Müdürü Sayın Hakan Yalçın ve Uzman Yardımcısı Sayın Fatih Okay ile görüşülmüştür. Bu görüşmeye Federasyon Başkan Yardımcısı ve Başkent Otomotivcileri Denek Başkanı Sayın Aydın Erkoç katılmıştır.

 Görüşmede, oto ticaretinde istenilen kriterler ve standartlar ve Kanun Tasarı Taslağı ile ilgili yaptığımız hazırlıklarımızın inceleneceği ve bize bilgi verileceği belirtilmiştir. Konu takip edilmektedir.

 21 Mart 2012 de

 Maliye Bakanlığı Gelir Politikaları Genel Müdürü Sayın Ünal TAYYAN ile görüşme yapılmıştır. Görüşmeye Federasyon Başkanı Ekrem Şimşek, Başkan Yardımcısı Sayın Aydın Erkoç ve Federasyon Mali Müşaviri Sayın Mustafa MACAR katılmıştır.

 Toplantıda yapılacak olan vergi düzenlemeleri hakkında önceden meslek kuruluşlarının görüşlerinin alınması istenmiştir.

 29 Mart 2012 de

 Gelir İdaresi Başkanı Sayın Mehmet Kilci ile görüşme yapılmıştır. Bu görüşmeye Federasyon Başkan Sayın Ekrem Şimşek, Başkan Yardımcısı Sayın Aydın Erkoç ve Federasyon Mali Müşaviri Sayın Mustafa MACAR katılmıştır.

 Toplantıda vergi uygulamaları ile ilgili taleplerimiz şu şekilde anlatılmıştır.

 MOTORLU ARAÇ ALIM-SATIMI FAALİYETİNDE BULUNAN FEDERASYONUMUZ ÜYESİ TÜCCARLAR AÇISINDAN:

 –      Haksız ve hatalı uygulamanın giderilmesi için; ilgili 30/b maddesinin tekrar gözden geçirilerek, binek otomobillerinin alış KDV sinin tüm mükelleflerce indirimi mümkün hale getirilmelidir.

 –      Vergi Mükellefi olanlardan Faturalı olarak alınan Araçlar için Ödenen KDV, ilgili ayda indirim konusu yapılıp, Satıldığında AYNI ORANDA HESAPLANAN KDV olarak Beyan edilebilmelidir.

 –      Vergi Mükellefi olmayan şahıslardan alınan Araçlar için SATIŞ BEDELİ’nden ALIŞ BEDELİ’nin düşülmesi sonucu bulunacak GELİR MATRAHI üzerinden KDV HESAPLANIP beyan edilebilmeli yada en azından bu tür Ticari araçların satışında %18 olan KDV %1’e indirilmelidir. Söz konusu nedenler ile bugüne kadar bu tür aracı Firması adına alamayıp da şahsı adına alan üyelerimize geriye dönük uygulanmakta olan cezalar kaldırılmalıdır.

 –      Kayıt dışılığı önlemek adına; Yıl içerisinde Gerek İnternet ve gerekse başka yollarla; 1.Derece eş,çocuk,hısım-akrabası dahil 3 Araçtan fazla Alım-Satım yapanlara Resen Gelir Vergisi ve KDV Tahakkukları yapılmalıdır.

 –      Yine Kayıt dışılığın caydırıcılığı için Oto Pazarlarına Vergi Deneticilerini gönderilerek alım-satım yapanların Araç sahibi değiller ise vergisel açıdan takibi ve kontrolleri sağlanmalıdır.

 –      Araçların Kilometrelerinde oynanılmasının önlenebilmesi için Noter satışlarına Kilometre yazılması zorunluluğu getirilmeli ve bu bilgiler Gelir İdaresi Başkanlığı’nın ARAÇ SORGULAMA sayfasında görülebilmelidir.

 Bu taleplerimiz yerinde görülmüş ve bu sorunlarımızın çözümlenmesi için gerekli çalışmaların yapılacağı bildirilmiştir.

 Yapılacak çalışmaları takiben siyasi iradeye de gerektiğinde konunun birlikte anlatılması üzerinde mutabık kalınmıştır.

 Ayrıca Başkanlık tarafından yapılacak mevzuat çalışmalarında Federasyonumuzun da görüşlerinin alınması istenmiş ve bu talebimiz memnuniyetle karşılanmıştır.

 16 Mart 2012 de

 Ankara’da TOBB merkezinde yapılan ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Hayati Yazıcı ve TOBB Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katıldığı, Türk Ticaret Kanunu ile ilgili toplantıya, MASFED Başkanı Sayın Ekrem Şimşek, Başkan Yardımcısı Sayın Aydın Erkoç ve Genel Koordinatör Sayın Erdoğan Bayrak iştirak etmiştir.

 19 Mart 2012 de

 MHP Genel Başkanı Sayın Devlet BAHÇELİ ile yapılan görüşmeye MASFED Başkanı Sayın Ekrem Şimşek, Başkan Yardımcısı Sayın Aydın Erkoç ve Genel Koordinatör Sayın Erdoğan Bayrak katılmışlardır.

 Görüşmede, Federasyonun tanıtımı yapılmış ve MHP’li Belediye Başkanlarının bulunduğu illerde üyelerimizin çalışmalarının engellenmemesi için yardımcı olmaları istenmiştir. Ayrıca ikinci el araç satıcıları ile ilgili mevzuat çalışmalarımıza destek olunması talep edilmiş ve Sayın Bahçeli tarafından bu taleplerimiz olumlu bulunmuş ve MASFED’e her zaman kapılarının açık olduğunu belirtmiştir.

 28 Mart 2012 de

 Sanayi Genel Müdürü Sayın Süfyan Emiroğlu ile saat:18.30 da görüşülmüştür. Bu görüşmede TSE’ye TSF-12047 Standardı konusu ile ilgili konular müzakere edilmiştir.

 Paralel ithalatçı üyelerimizin sorunları ve çözüm önerileri hakkında Sanayi Genel Müdürlüğü ile ve TSE Başkanlığı Standart Belirleme Komitesi ile Derneğimiz Başkanı ve ilgili üyelerimizce gerekli görüşmeler yapılmıştır.

 Ayrıca, gerek tüketici haklarının korunması, gerekse otomobil ithalatının düzgün ve sağlıklı bir biçimde yapılabilmesi ve firma haklarının korunabilmesi için Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu’na bağlı Dernekler tarafından ithalat izin belgesi verilebilmesi için bir uygulama başlatılması talep edilmiştir.

 30 Mart 2012 de

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Sedat Kadıoğlu ile bir görüşme yapılmıştır.

 Görüşmede derneklerimizin üyeleri olan ikinci el araç satıcılarının, yerleşim alanları dışında yeni iş yerleri yapımının tamamlanmasına kadar çalışmalarına engel olunmaması talep edilmiş ve bu talebimiz uygun görülmüştür.  Bu konunun Sayın Bakana arz edileceği ve bu konuda üyelerimize gereken desteğin verileceği söylenmiştir.

 İstanbul Valisi Sayın Hüseyin Avni Mutlu ile 30 Mart 2012 günü, saat 16.30 da görüşülmüştür.

 Görüşmeye Federasyon Başkanı Sayın Ekrem Şimşek, Başkan Yardımcısı Sayın Aydın Erkoç, Genel Koordinatör Sayın Erdoğan Bayrak ve İstanbul Derneğinden iki temsilci katılmıştır.

 İkinci el araç satıcısı üyelerimize uygulanan cezai yaptırımların önlenmesi ve yerleşim alanı dışında yapılacak işyerlerimizin tamamlanmasına kadar üyelerimizin çalışmalarının engellenmemesi talep edilmiştir. Bu talebimiz Sayın Vali tarafından uygun görülmüş ve gerekli her türlü yardımın yapılacağı belirtilmiştir.

 “www.arabam.com” internet sitesinin ilgilileri ile internet sitesinden, ikinci el araç satıcılarının daha fazla yararlanabilmeleri için görüşmeler yapılmıştır.

 Kanal A Genel yayın yönetmeni Sayın Alper Tan, Federasyon Başkan Yardımcısı Sayın Aydın Erkoç tarafından ziyaret edilmiştir.

 11 Haziran 2012 tarihinde, Zaman Gazetesinde yayımlanan “Kuyumcu ve galerici görünümü altında tefecilik yapıyorlar.” Başlıklı haberi ile ilgili olarak Zaman Gazetesi’ne Federasyonumuzca cevabi açıklama yazısı gönderildi ve cevabımız 17 Haziran 2012 tarihli gazetede yayımlanmıştır.

 Zaman Gazetesi’nin haberine kaynak göstermesi üzerine, Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanı Mürsel Ali Kaplan ziyaret edilmiştir. Ziyarete MASFED Başkanı Sayın Ekrem Şimşek, Başkan Yardımcısı Sayın Aydın Erkoç, katılmıştır. Görüşmemizde üyelerimizin çalışmaları hakkında bilgiler verilmiştir.

 TRT Haber Televizyonu muhabiri Sayın Cihangir ÇETİN ve arkadaşları MASFED’i ziyaret etmiş ve Federasyon Başkanı Ekrem Şimşek ve Başkan Yardımcısı Sayın Aydın Erkoç ile röportaj yapılmış, röportajımız TRT Haber TV’de yayımlanmıştır. Bu röportajda ikinci el motorlu araç satışı ve alışı ile ilgili bilgiler verilmiş, sorunlar ve öneriler aktarılmıştır.

 MASFED OTO TÜRKİYE DERGİSİ

 Masfed Oto Türkiye isimli dergimiz

 Federasyonumuzun yayın organı MASFED Oto Türkiye Haziran 2012’de yayın hayatına başlamıştır. Dergimiz Tüm üyelerimize, Bakanlara, Milletvekillerine, Bürokratlara, Kardeş Meslek Kuruluşlarına gönderilmektedir.

 Bu bakımdan, Dergimizde Federasyonumuz ve Federasyon Üyesi Derneklerimizin çalışmaları, sorunları ve çözüm önerilerinin yer alması, önemli faydalar sağlayacaktır.

 Dergimiz gelirlerimizin azalması nedeniyle yayın hayatına bir süre ara vermiş, ancak Mavi Tanıtım Ajansı ile yeniden bir görüşme yapmış ve en kısa sürede yayınına devam edecektir.

 Zaman Gazetesinde 11 Haziran 2012 tarihinde yayımlanan “Kuyumcu ve galerici görünümü altında tefecilik yapıyorlar.” Başlıklı haberi ile ilgili olarak Zaman Gazetesi’ne Federasyonumuzca cevabi açıklama yazısı gönderildi ve cevabımız 17 Haziran 2012 tarihli gazetede yayımlanmıştır.

 Zaman Gazetesi’nin haberine kaynak göstermesi üzerine, Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanı Mürsel Ali Kaplan ziyaret edilmiştir. Ziyarete MASFED Başkanı Sayın Ekrem Şimşek, Başkan Yardımcısı Sayın Aydın Erkoç, Danışman Mustafa METİN Dergi muhabiri Dilek Taş katılmıştır. Görüşmemizde üyelerimizin çalışmaları hakkında bilgiler verilmiştir.

 Arabam.com ve sahibinden.com temsilcileri ile Ankara’da ve İstanbul’da görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmelerimiz sonucunda Arabam.Com Şirketi ile işbirliği yapılmasına karar verilmiş ve çalışmalarımız başlatılmıştır.

 TRT Haber Televizyonu muhabiri Sayın Cihangir ÇETİN ve arkadaşları Federasyonumuzu ziyaret etmiş ve Federasyon Başkanı ve Başkan Yardımcısı Sayın Aydın Erkoç ile röportaj yapılmış, röportajımız TRT Haber TV’de yayımlanmıştır. Bu vesile ile TRT Haber Kanalı temsilcilerine Federasyonumuza göstermiş oldukları ilgi için teşekkürlerimi sunuyorum.

 Isparta Derneğimizin Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Uğur Madan’ın İsparta 32 Kanalda 03 Temmuz 2012 günü canlı yayına çıkması nedeniyle gerekli hazırlıklar Federasyonumuz Danışmanı tarafından yapılmış ve kendisine iletilmiştir. Ayrıca Sayın Uğur Madan’ın TV programı, Ispartalı galericilere de telefon mesajı ile duyurulmuştur.

 Federasyonumuzun Genel Sekreteri Sayın Osman Deli’nin yoğun iş programı nedeniyle genel sekreterlik görevinden ayrılma talebi uygun görülmüş, yerine Federasyonumuz Genel Sekreteri olarak Isparta Derneğimizin Başkan Yardımcısı Sayın Yalçın Baysan tayin edilmiştir. Sayın Baysan’a yeni görevinde başarılar dilerim. Hayırlı ve uğurlu olsun. Sayın Osman Deli’ye de bu zamana kadar federasyonumuza yapmış olduğu değerli hizmetleri nedeniyle teşekkürlerimizi sunuyor, işlerinde başarılar diliyorum.

 TOBB Türkiye Otomotiv Ticaret Meclisi’nin 29.06.2012 tarihinde yapılan toplantısına iştirak edilmiştir. Toplantıya, Gaziantep Milletvekili Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Sözcüsü Sayın Halil Mazıcıoğlu, Hazine Uzmanı Sayın Mehmet Ateş, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Uygulama ve Denetleme Daire Başkan Yardımcısı Sayın Ufuk Göksel, Tramer Birim Müdürü Sayın Ünal Gürçay ve Rekabet Kurulu Eski İkinci Başkanı Sayın Tuncay Songör katılmışlardır.

 Bu toplantıya katılan Meclis Başkanı Sayın Yüksel Mermer, Gaziantep Milletvekili Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Sözcüsü (Şimdiki Başkanı) Sayın Halil Mazıcıoğlu ve Renault Mais Genel Müdürü Sayın İbrahim Aybar ile Dergimiz için röportajlar yapılmıştır.

 Başkent Otomotivcileri Derneği Bilgilendirme Toplantısı:

 6 Kasım 2012 günü, saat 14.00 – 17.00 arasında, Türk Ticaret Kanunu Bilgilendirme Toplantısı Ankara Ticaret Odası, Meclis Toplantı Salonu’nda, gerçekleştirilmiş ve Federasyon Başkanı ve Başkan Yardımcısı katılmışlardır.

 1 Kasım 2012 günü, saat 15.00’te Gelir İdaresi Başkalığı’nda (GİB) en son                yaptığımız toplantıda aşağıdaki konulara değinildi

 1- Kullanılmış (2.El) Ticari Araç KDV’lerinin % 18’den % 1’e indirilmesi,

 2- Kullanılmış ya da Sıfır BİNEK ARAÇ Alımlarında Oto Alım-Satımı ile uğraşanların KDV kanunun 30/b maddesine tabi olmadan Ödedikleri Alış KDV’sini satışlarında İNDİRİM KONUSU yapabilmeleri,

 3- İTHAL ARAÇLARDA Araç değerinin ŞASE numarası bazında Takibi için MALİYE ile GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI’nın entegre çalışabilmesi için gerekli altyapının oluşturulması,

4- İTHAL ARAÇ ÖTV’leri ile ilgili Maliyenin Teftişine katılan TEFTİŞ GÖREVLİLERİ’nin tüccarımıza haksız yere isnat ettikleri sözler ile hoş olmayan tutum ve davranışlarının düzeltilmesi konusunda ikaz edilmeleri,

 5- Geçmişe dönük Vergi ve Cezalar ile ilgili UZLAŞMALARDA Tüccarın en alt seviyeden bu cezaları ödemesi için; illerdeki tüccarların İL DERNEK YÖNETİCİLERİNE yetki vermesi,

 6- Kayıtdışı Oto-Alım Satım yapanların ALO  189 a ya da ilgili dairenin başkanına bizzat ihbar edilmesi,

 7- Yedi eminler ile ilgili yasal düzenlemeler getirilmesi,

 8- Noterlerin Emniyet ve Maliye ile AYNI SİSTEMİ kullanmalarından önceki dönemde, Araçlarını Noter satışı ile yapılmasına rağmen ALICININ Emniyetten üzerine almaması nedeni ile;

 Kesilen vergi ve trafik cezalarının sattığı tarihten beri SATICISI üzerine gelmesi nedeni ile ne yapılabilir konusu şu şekilde cevaplandı:

 “5838 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanunun GEÇİCİ 2. MADDESİ’nin 4. Fıkrası ile Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun 36 ve 41 Sayılı tebliğleri gereği; 1990 ve daha yaşlı araçları bu şekilde bulunamayanlar Bu Araçların Motorlu Araç Vergileri Asıllarının 1/4’ünü ödemeleri şartı ile üzerlerinden düşürebileceklerdir.”

 Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Yönetim Kurulu Toplantısı Isparta’da yapılmıştır. 7 Eylül 2012 Cuma günü MASFED Yönetim Kurulu Üyeleri olarak, Isparta Oto Galericileri Ve Otomotivcileri Derneği’nin Konuğu olarak Isparta’ya gittik.

 Saat 14.00 – 18.00 arasında Isparta Valisi, Belediye Başkanı, TSO, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanları ve diğer yöneticiler ziyaret edilmiştir.

 8 Eylül 2012 günü ise Isparta Otomotivcileri İşyeri Yapı Kooperatifi yerine inceleme gezisi yapıldı,

 Mesire ve Ören Yerlerine gezi düzenlendi ve

 Öğle yemeğinin ardından basın açıklaması yapılmıştır.

 Etkinliklere arabam.com temsilcisi de katılmıştır.

 Başbakan Yardımcısı Sayın Beşir Atalay’ın katılımları ile gerçekleştirilen, Başkent Otomotivcileri Derneğimizin 17 Ağustos 2012 günü verdiği iftar yemeğine Federasyon Başkanı ve üyeleri katılmışlardır. Açılışta Federasyon Başkanı sektörün sorunlarını ve çözüm önerilerini anlatan bir konuşma yapmıştır.

 07 Aralık 2012 günü, Ankara Ticaret Odası’na, vergilerle ilgili sorunlarımız ve önerilerimiz iletilmiş ve destek istenmiştir. Yazıda dile getirilen konular aşağıdadır: 

 “Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) ve Başkent Otomotivcileri Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri olarak otomotiv ticaret sektörü mensuplarının vergi uygulamalarından kaynaklanan sorunları ve bu sorunların önlenmesine yönelik önerilerimizin sunulması amacıyla Gelir İdaresi Başkanı Sayın Mehmet KİLCİ, Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Sayın Şinasi CANDAN ve Vergi Denetim Kurulu Başkanı Sayın Adnan ERTÜRK ve Vergi Denetim Kurulu Ankara Grup Başkanları Sayın Zekeriya KAYA ve Sayın Adnan GÜRAN ile görüşmeler yapılmıştır.

 Bu görüşmelerimizde, vergi mükellefiyeti olmayan şahıslardan alınan araçların alış KDV’leri olmadığından, tüccarlar araçları satarken binek araçlar için % 1, ticari araçlar için ise % 18 KDV’yi ceplerinden ödedikleri ifade edilmiştir. Bu durumda, üyelerimizin kazanç elde edemediği gibi zarar eder duruma düştükleri belirtilmiş ve bu konuya bir çözüm getirilmesi talep edilmiştir.

 Motorlu araç alım-satımı faaliyetinde bulunan üyelerimizin ödemiş oldukları KDV’yi indirim konusu yapamamaları ya da vergi mükellefi olmayanlardan alınan araçlar için ceplerinden KDV ödemek zorunda olmalarının önüne geçmek için; mal satış bedeli yerine ELDE ETTİKLERİ KAZANÇLARI üzerinden KDV ödemeleri için bir düzenlemenin getirilmesi talep edilmiştir. Talebimiz yerinde görülmüş ve Federasyonumuzca ayrıca yazılı talepte bulunulmuştur.

 Üyelerimize uygulanan cezaların ödeme gücümüzün çok üzerinde olduğu yapılan görüşmelerde müzakere edilmiş ve bu konularda yapılan çalışmaların üyelerimizin faaliyetlerini sona erdirmeyecek şekilde olması istenmiştir.

 Yaptığımız çalışmalara Meslek Komitenizce destek verilmesini diler, Derneğimiz temsilcileri ile ortaklaşa yapılacak çalışmalara memnuniyetle katılabileceğimizi bilgilerinize sunarım.”

 Giresun Dernek Başkanı Sayın Muzaffer Toslunun vefatı:

 Federasyonumuz Üyesi ve Giresun Oto Galericiler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Muzaffer TOSLU, 10 Ağustos 2013 günü bu dünyadaki konukluğunun ardından ebedi hayata intikal etmiştir.

 Değerli Başkanımızı Allah Rahmet etsin, Allah mekanını Cennet etsin. Tüm yakınlarına ve camiamıza Allah uzun ve sağlıklı ömürler versin.

 Kardeşi Sayın Erdal TOSLU’nun Telefonu: 0.532.500 80 49

 Sektör Talepleri Nisan 2013 te Bakanlara, İlgili Meslek Kuruluşlarına ve Milletvekillerine yazılı olarak sunulmuştur:

 İkinci El Motorlu Araç Satıcılarının Genel Talepleri İle İlgili Özet Bilgi Notu

 İkinci el araç satıcılarına ait bir kanun çıkarılmalıdır.

 İkinci el motorlu araçların alım ve satımını yapan üyelerimizin faaliyetlerini kayıt altında ve rekabet şartlarına uygun bir şekilde yapabilmeleri için en önemli ihtiyacımız, getirilecek özel bir kanun ve yönetmelik ile sektörün tanımının ve faaliyet usul ve esaslarının belirlenereksektöre kimlik kazandırılmasıdır.

  1. İşyeri açma ruhsatı hakkında çağın ve mesleğin ihtiyaçlarına uygun olarak kurallar belirlenmelidir.   

Bu kuralların uygulanması için ilgili meslek kuruluşu olan Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu’na (MASFED) görev verilmesi gereklidir. Çünkü Avrupa Birliği ve gelişmiş dünya ülkelerinde meslekler ile ilgili uygulama çalışmaları ilgili meslek kuruluşları tarafından yapılmaktadır.

  1. Vergi Uygulamaları ile ilgili taleplerimiz.

Faaliyet konusu; Motorlu Araç Alım-Satımı olan Federasyon üyelerimiz 3065 Sayılı KDV kanununun indirilemeyecek KDV Başlıklı 30. Maddesinin “b” bendi nedeniyle,

Ticaret hayatının bütün faaliyet alanlarında mükellefler; ticaretini yaptıkları mal ve hizmetlerin alışlarında ödedikleri KDV’yi indirim konusu yapabilirler iken; bizim üyelerimiz söz konusu madde nedeni ile satmak üzere aldığı bir malın (binek otomobillerin) KDV’sini indirememekte, aynı malı sattığında elde ettiği kazancın KDV’sini ödemesi gerekir iken, malın tamamının KDV’sini ödemek zorunda bırakılmaktadır.

  1. İthal araçlarda araç değerinin şase numarası bazında takibi için Maliye ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın entegre çalışabilmesi için gerekli altyapının oluşturulması gereklidir.
  1. Geçmişe dönük Vergi ve Cezalar ile ilgili uzlaşmalarda tüccarın en alt seviyeden bu cezaları ödemesi için; illerdeki tüccarların il Motorlu Araç satıcılarının dernek yöneticilerine yetki vermesi,
  1. Kayıt dışılığın caydırıcılığı için oto pazarlarına Vergi Deneticilerinin gönderilerek alım-satım yapanların araç sahibi değiller ise vergiler bakımından takibi ve kontrolleri sağlanmalıdır.
  1. Araçların kilometrelerinde oynanmasının önlenebilmesi için Noter satışlarına Kilometre yazılması zorunluluğu getirilmeli ve bu bilgiler Gelir İdaresi Başkanlığı’nın araç sorgulama sayfasında görülebilmelidir.

OTONOMİ Temel Atma Töreni 16 Mayıs 2013

Başkent Otomotivciler Derneği (BOD) tarafından, Başkent Otomotivcileri İşyeri Yapı Kooperatifini kurulmuş Başkent Otomobil Ticaret ve Yaşam Merkezi – OTONOMİ’nin 16 Mayıs 2013 günü, Akyurt’taki 375 dönüm arsa üzerinde temel atma töreni yapılmıştır. Törene Başbakan Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Beşir Atalay, Ankara Valisi Sayın Alâaddin Yüksel, Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Salih Bezci, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürü Sayın Süfyan Emiroğlu, İlçe Belediye Başkanlarımız, kamu kurum ve kuruluşlarının ve özel sektör kuruluşlarının temsilcileri, BOD Üyeleri ve basınımızın temsilcileri katılmıştır.

Törene MASFED Başkanı ve OTONOMİ’nin de Başkanı olan Federasyonumuzun Başkan Yardımcısı katılmış ve açılışta birer konuşma yapmışlardır.

16 Temmuz 2013 günü Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Hayati Yazıcı ile görüşme:

MASFED Başkan Yardımcısı ve BOD Başkanı Sayın Aydın Erkoç, BOD Başkan Yardımcısı Sayın Niyazi BERKTAŞ, BOD Ekonomi Danışmanı Sayın Mustafa METİN ve Hukuk Danışmanı Sayın Selman Kaygısız ile birlikte ikinci el motorlu araç ticareti yapan mensuplarımızın sorunlarının çözümü ve paralel ithalatçıların sorunlarının çözümü ile ilgili önerilerini, Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Hayati YAZICIYA 16 Temmuz 2013 günü yapılan görüşmede sundu.

Görüşme sonunda ikinci el motorlu araç ticareti yapan mensuplarımız için bir kanun tasarı taslağı hazırlanmasının gerektiğini ve paralel ithalatçılar için de Sayın Bakan uygun çözümlerin üretilebileceğini söyledi.

Ekonomi Bakan Yardımcısı Sayın Mustafa Sever ile görüşme:

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile birlikte ikinci el motorlu araç ticareti yapan mensuplarımız için bir kanun tasarı taslağı hazırlanması ve paralel ithalatçı üyelerimizin sorunları ve çözüm önerileri hakkında Temmuz 2013 içerisinde Sayın Mustafa SEVER ile görüşme yapılmıştır.

Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Sayın Fatih Metin ile görüşme: 

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile birlikte ikinci el motorlu araç ticareti yapan mensuplarımız için bir kanun tasarı taslağı hazırlanması ve paralel ithalatçı üyelerimizin sorunları ve çözüm önerileri hakkında Temmuz 2013 içerisinde Sayın Fatih METİN ile görüşme yapılmıştır

Aydın Otomobil Fuarı’nın 04/10/2013 tarihinde yapılan Açılışı:

MASFED Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Hasan Yoğurtçu bir konuşma ile katılmıştır. Bununla ilgili hazırlıklar Ekonomi Danışmanımız Sayın Mustafa METİN tarafından yapılmıştır.

Ekonomik Durum, Yorum ve Haber Bülteni

Ekonomik Durum, Yorum ve Haber Bültenleri Ekonomi Danışmanımız Sayın Mustafa METİN tarafından hemen hemen her gün tüm üyelerimize e-mail ile gönderilmektedir.

Sayın Mustafa METİN Üyelerimizin taleplerine de anında cevaplar vermektedir.

MASFED ismimizin ve logomuzun Türk Patent Enstitüsü’nden tescil işlemleri:

Bunun için logomozda bulunan ayyıldızı çıkarılmıştır. Çünkü bunun kalabilmesi için Bakanlar Kurulu Kararı gereklidir. Gerekli Müracaat yapılmıştır.

 İnternet Adresi ve Sitesi:

 Önce almış olduğumuz “masfed.org.tr” internet adresimiz, uzun süre kirası ödenmediği için başka bir kurum tarafından alınmıştır. Bunun yerine “mesfed.com” adresi alınmış ve internet sitesi kuruluş çalışmalarımız başlatılmıştır.

BOD’a Teşekkür:

Federasyonumuz karşı karşıya kaldığı maddi sorunları nedeniyle ofisini 2012 yılının sonlarında tasfiye etmek zorunda kalmış, personelin işine son vermiştir. Bu durumda Federasyonumuz, çalışmalarını, BOD’un ofisinde sürdürmektedir. Bu bakımdan Federasyonumuzun bütün çalışmalarına destek veren ve Genel Kurulumuza Avrupa’nın en büyük Ticaret Merkezinde OTONOMİ’de ev sahipliği yapan Başkent Otomotivcileri Derneğimizin Başkanı ve Federasyonumuzun Başkan Yardımcısı Sayın Aydın ERKOÇ’a, Başkent Otomotivcileri Derneğimizin değerli Başkan Yardımcısına ve değerli Yönetim Kurulu Üyelerine içten teşekkürlerimizi sunuyorum.

Masfed

Haberler ve Duyurular

17Nisan 2017
Detaylar
“KARAR DA MİLLETİN SÖZ DE MİLLETİN
“KARAR DA MİLLETİN SÖZ DE MİLLETİN"
12Nisan 2017
Detaylar
GÜMRÜK KANUNA GÖRE MÜLKİYETİN KAMUYA GEÇİRİLMESİ KARARI VERİLEN KARA TAŞITLARININ SAHİPLERİNE İADESİ
GÜMRÜK KANUNA GÖRE MÜLKİYETİN KAMUYA GEÇİRİLMESİ KARARI VERİLEN KARA TAŞITLARININ SAHİPLERİNE İADESİ